Tööaeg: E.-R.: 09:00-17:00, L.-P.:12:00-16:00
Tööaeg: E.-R.: 09:00-17:00, L.-P.:12:00-16:00

Projekti «Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas / 30 MIILI» tulemused

Projekti “Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas / 30 MIILI“ ellu viidud.

Projekti “30 MIILI“ peamine idee oli Soome lahe idaosas hästi väljaarendatud Soome ja Eesti väikesadamate võrgustiku loomine. Projektis osaleb 11 partnerit – 5 Soomest ja 6 Eestist, lisaks 2 assotsieerunud partnerit. Kotka Merenduse uurimisassotsiatsioon Merikotka on projekti juhtpartner. Projekti partnerid Soomest on Kymenlaakso rakendusmehaanika ülikool, Helsingi ülikool, Cursor AS ja Posintra AS. Partnerid Eestist on Ida-Viru Ettevõtluskeskus, MTÜ Eisma sadam, Eesti meremuuseum, Viimsi omavalitsus, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet, Narva-Jõesuu omavalitsus. Assotsieerunud partnerid on Lääne-Virumaa maavalitsus (Eesti) ja Soome purjetamise ja paadisõidu föderatsioon (Soome).

Projekti tegevused olid suunatud turvalisuse tagamisele väikesadamates, sadamates osutatavate teenuste arendamisele, et luua soodsad tingimused ettevõtluse arenguks. Lisaks keskenduvad projekti partnerid turundustegevuste arendamisele, mis aitavad kaasa teadlikkuse tõstmisele piirkonna väikesadamate ning veeturistidele pakutavate teenuste kohta. Kõik tegevused viidi ellu pidades silmas sõbralikku ja säästlikku suhtumist keskkonda.

Narva linn, Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Ameti näos, osales nii projekti ühistegevustes kui ka realiseeris oma tegevusi. Projekti raames töötati välja strateegilised dokumendid, tegevuste plaanid ning juhendid külalissadama efektiivseks opereerimiseks. Käesolevad dokumendid loodi parimate praktikate ja õigusaktide põhjal. Töötati välja Narva külalissadama ja Soome lahe idaosa väikesadamate võrgustiku turundus- ja reklaammaterjalid, avaldati ka Narva sadama koduleht www.narvasadam.ee, kust saab uut ja värsket infot Narva sadama teenuste kohta.

Narva külalissadamas paigaldati veel üks ujuvkai, soetati päästeseadmed ning kemikaalid sadama akvatooriumis reostusainete eemaldamiseks.

Весенняя регата 2018!


Narva sadamas on paigaldatud skeemid/kaardid ja viidad. Projekti raames paigaldati Narva sadama sõudebaasi esimene avalikuks kasutamiseks mõeldud defibrillaator. Defibrillaator paigaldati projekti Soome partneri Kagu-Soome rakendusteaduse ülikooli kaasabil. Narva sadamas töötavad inimesed läbisid defibrillaatori kasutamise koolituse (treenerid, Noorte Meremeeste Klubi ja külalissadama töötajad). Projekti raames viidi läbi loenguid ja praktilisi harjutusi teemadel „Esmaabi andmine Narva sadamas” ja „Veeohutus“. Käesolevad koolitused läbisid üle 100 inimese.

Samuti projekti 30 MIILI raames toimus Narva sadamas Ohutuspäev. Projekti partnerid Soomest, projekti 30MILES professionaalne turva/ohutusmeeskond: Tomi Oravasaari, Harry Sain, Vesa Tuomala tutvustasid avalikkusele, kuidas saaks väikeses sadamas ohutust korraldada. Ohutuspäeva raames näitas väljaõppinud ja kvalifitseeritud Narva-Jõesuu SAR-i meeskond, kuidas tegutsevad päästjad inimese päästmisel veest päästekaatri RIB ja spetsiaalse päästevõrgu abil.Весенняя регата 2018!


Projekti elluviimise periood oli 3 aastat: september 2015 – august 2018.

Kogu projekti eelarve oli 3 299 715,32 eurot. Narva linna osa oli 168 025 eurot, millest 85% ehk 142 821,25 eurot oli programmi toetus ja 15% ehk 25 203,75 eurot linna omafinantseerimine.

Narva Linna Arenduse ja Ökonoomika Amet avaldab erilist tänu kõigile, kes võttis osa projekti üritustest ja fotokonkursi osalejatele nende panuse eest Narva sadama kalendri loomisel.

Keskläänemere programm 2014-2020 rahastab piiriülese koostöö projekte Keskläänemere piirkonnas. Programmis osalevad Soome (sh. Åland), Eesti, Läti ja Rootsi.

Programm toetab 4 tegevusvaldkonda: konkurentsivõimeline majandus, ühiste ressursside jätkusuutlik kasutamine, piirkonna hea ühendatus, oskustepõhine ja sotsiaalselt kaasav piirkond.

Keskläänemere programm 2014-2020:www.centralbaltic.eu

Projekt «Väikesadamad iga 30 miili kaugusel – elavdatud veeturismi teenuste arendamine Soome lahe idaosas / 30 MIILI»: //www.merikotka.fi/projects/30miles/?lang=en .